Invoeren btw-nummers

Gratis versie Aanschaffen Pro-versie

Formaat invoer

Btw-nummers bestaan uit een landcode en een nummer. Kies voor het invoeren van landcodes en btw-nummers een van de volgende formaten:

  • - vermeldt btw-nummers inclusief landcode (bijv. NL123456789B01)
  • - vermeldt landcodes en btw-nummers apart, gescheiden door een komma (bijv. NL,123456789B01)

Extra gegevens Pro-versie

In de Pro-versie kunt u een aantal extra gegevens-elementen meesturen. Dit zijn de naam en het adres (straat, huisnummer, postcode en plaats) van het bij het btw-nummer horende bedrijf. Als u deze extra gegevens meegeeft, worden ze vergeleken met de VIES-database (indien beschikbaar).

Samenvatting

De te controleren btw-gegevens kunnen als volgt worden ingevoerd. Verplichte commas zijn in rood weergegeven:

1: [landcode][btw-nummer]
2: [landcode],[btw-nummer]
3: [landcode][btw-nummer],[bedrijfsnaam],[straat huisnummer postcode plaats]
4: [landcode],[btw-nummer],[bedrijfsnaam],[straat huisnummer postcode plaats]

Een concreet voorbeeld:

1: NL123456789B01
2: NL,123456789B01
3: NL123456789B01,Testnaam,Teststraat 3 1234AB Testplaats
4: NL,123456789B01,Testnaam,Teststraat 3 1234AB Testplaats

Optie 3 en 4 alleen in Pro-versie. Let op dat er geen commas voorkomen in de naam en adresgegevens!

Voer de btw-nummers die u wilt controleren in onderstaand kader in. Vermeldt elk nummer op een aparte regel.

Verkrijgen consultatienummers

Alleen in Pro-versie: U kunt optioneel de landcode en het btw-nummer (exclusief landcode) van uw eigen bedrijf opgeven. In dat geval ontvangt u per gecontroleerd btw-nummer een uniek consultatienummer. Met dit nummer kunt u richting belasting autoriteiten bewijzen dat u het btw-nummer op geldigheid heeft gecontroleerd.